Zarząd Koła nr 151 "Lis" w Gniewkowie 2012-2015


Mieczysław Ruchniak - Prezes

Józef Jabłoński - Łowczy

Roman Kulaszewicz- Skarbnik

Tomasz Wesołek - Sekretarz

Alojzy Wesołek - Kronikarz, Honorowy Prezes