POPRZEDNICY

W czerwcu 1946 roku, w ramach odradzania się łowiectwa w kraju, w Gniewkowie organizuje się grupa miłośników łowiectwa. Niektórzy z nich polowali już przed II wojną światową, inni po raz pierwszy zainteresowali się myślistwem, w sumie było ich szesnastu. Do 1950 roku organizacje należą do Kujawskiego Koła Łowieckiego w Inowrocławiu. Zadana łowieckie wykonują na terenie gminy Gniewkowo polując w prywatnie dzierżawionych odwodach lub na podstawie kart łowieckich wydanych w Starostwie Powiatowym. W powiecie inowrocławskim, w tym czasie było około 400 myśliwych.
W marcu 1950 roku, w hotelu „Bast” myśliwi na zebraniu ogólnym rozpoczęli reformowanie kujawskiego łowiectwa. Powstało wiele samodzielnych organizacji, w tym również w Gniewkowie. W mieście tym, na pierwszym zebraniu organizacyjnym, w restauracji przy ulicy Sobieskiego 25, zawiązane zostało koło przyjmując nazwę: „Gniewkowskie Koło Łowieckie” w Gniewkowie. Prezesem został wybrany Władysław Janiszewski, zarząd współtworzyli: Marian Dąbrowski, Marian Grześkowiak, Stanisław Dąbrowski i Franciszek Piński. Gniewkowskie Koło Łowieckie rozpoczęło gospodarkę łowiecką w 8 obwodach, które przekazali prywatni dzierżawcy. Polowano na terenach: Gniewkowo, Chrząstowo, Wierzchosławice, Ostrowo, Perkowo-Buczkowo, Kijewo-Gęzewo, Kawęczyn i Murzynno. Od 1952 oku, na terenach dzierżawionych obwodów, prowadzona jest planowa gospodarka łowiecka. Oprócz odstrzału zwierzyny łownej poluje się także na drapieżniki. W 1960 roku Gniewkowskie Koło Łowieckie zostaje zarejestrowane pod numerem 51. Na jego czele staje Witold Nowak, a łowczym jest Bronisław Tomaszewski.

 

HISTORIA I LUDZIE

Na początku 1961 roku Gniewkowskie Koło Łowieckie nr 51 stanowiło 22 członków i gospodarowało w 2 obwodach łowieckich. Względy organizacyjno-regulaminowe jak też chęć utworzenia drugiego koła był bezpośrednim powodem powstania naszej organizacji – Koła Łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie. Stało się to 26 lutego 1961 roku. Na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Koła Łowieckiego nr 51 podjęto uchwałę o rozdzieleniu myśliwych i wyłonieniu drugiego koła. Kolega Józef Bosacki zaproponowałby licząca 11 członków grupa przyjęła nazwę „Lis”. Nowe koło otrzymało obwód łowiecki nr 224 o powierzchni 5454 ha.
W marcu 1961 roku Koło Łowieckie „Lis” w Gniewkowie zostało w Powiatowej Radzie Łowieckiej w Inowrocławiu wpisane od rejestru PZL pod pozycją 151. Członkowie nowo utworzonej organizacji wybrali zarząd w składzie: Bronisław Tomaszewski – prezes, Stanisław Dąbrowski – łowczy, Józef Czajkowski – sekretarz.
Pozostali współzałożyciele – członkowie koła: Tadeusz Guśpiel, Czesław Sobierski, Wojciech Kozakowski, Czesław Kempa, Marian Dąbrowski, Michał Dubacki, Kazimierz Dąbrowski. W tym samym roku do koła zostają przyjęci: Edward Torba i Alojzy Wesołek.

W 1964 roku nastąpiła zamiana niektórych obwodów łowieckich. Kolo Łowieckie nr 151 „Lis” otrzymało obwód 251 „Murzynno” o powierzchni 5450 ha. Ostatnia korekta tego terenu miała miejsce w 1975 roku i od tego czasu nasze koło gospodaruje w obwodzie łowieckim nr 100 „Murzynno” o powierzchni 5050 ha. W latach 1962-1970 do koła przyjęci zostali: Lech Lewandowski, Edmund Budziński i Witold Karczewski. Na przestrzeni 45 lat istnienia koła zmarło 15 osób, a nowo przyjętych zostało 15 członków. Nowe 25-lecie rozpoczęliśmy w 21 osobowym zespole.


Myśliwi, którzy z różnych przyczyn zostali skreśleni z listy członków Koła Łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie od 1961 roku:

Józef Czajowski

Tadeusz Guśpiel

Antoni Kamzol

Marian Kamzol

Czesław Kempa

Kazimierz Dąbrowski

Marian Dąbrowski

Wojciech Kozakowski

Edmund Budziński

Witold Karczewski

Bronisław Tomaszewski

Stanisław Dąbrowski

Czesław Sobieralski

Mirosław Sitek

Józef Bosiacki

Kazimierz Bielak

Lech Lewandowski

Kazimierz Drogowski

Michał Dubacki

Edward Torba

Roman Gola

Józef Jóśkiewicz

Jacek Tomaszewski

Stanisław Kulaszewicz

Jan Szymański

Bogdan Białka

Józef Dąbrowski

 

Prezesi Koła Łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie:

Bronisław Tomaszewski 1961-1963
Alojzy Wesołek 1963-1968i 1989-2000
Wojciech Kozakowski 1968-1972
Witold Karczewski 1972-1982
Mirosław Sitek 1982-1987
Mieczysław Ruchniak 1987-1989 i ponownie od 2000-2023
Tomasz Wesołek 2023 do chwili obecnej

Łowczowie Koła łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie:

Stanisław Dąbrowski 1961-1963 i 1972-1984
Michał Dubacki 1963
Bronisław Tomaszewski 1963-1972
Józef Jabłoński 1984-2023
Jarosław Lewandowski 2023 do chwili obecnej

Koło Łowieckie nr 151 „Lis” graniczy z obwodami łowieckimi kół: Koło Łowieckie nr 51 „Bażant”, Kujawskie Koło Łowieckie, Wojskowe Koło Łowieckie „Cyranka”, Koło Łowieckie „Diana” i Wojskowe Koło Łowieckie „Odyniec” z Torunia. Współpraca z większością sąsiadów układa się bardzo dobrze; na uwagę zasługuje wymiana doświadczeń z myśliwymi z „Odyńca” i „Cyranki”. Nasza gospodarka łowiecko-handlowa i działalność myśliwska znajduje zrozumienie i wsparcie u władz samorządowych gminy i kierownictwa Nadleśnictwa w Gniewkowie.