Back to Top

Lis

Koło łowieckie nr 151 w Gniewkowie

Lis

4 czerwca 2011 roku, wzorem lat ubiegłych , na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k. Pakości Koło Łowieckie 151 "Lis" w Gniewkowie odbyło strzelania kontrolne w strzelaniach myśliwskich. Nagrodą był Puchar Prezesa Koła (przechodni). Wym roku najlepszym okazał się długoletni myśliwy Kol.Tomasz Wesołek, który z rąk Przewodniczącego Koła - Kol. Mieczysława Ruchniaka otrzymał Puchar Prezesa i nagrodę książkową oraz serdeczne gratulacje.Nagrody książkowe ufundowane przez Jarka Lewandowskiego otrzymali również Koledzy: Artur Jabłoński i Leszek Gnutek za drugie i trzecie miejsce.Strzelaniu towarzyszyła dobra atmosfera oraz wspaniała pogoda.Niektórym Kolegom bardzo żywiołowo kibicowali członkowie ich rodzin.Na strzelnicy swoje umiejętności doskonalili także sąsiedzi - Koledzy Myśliwi z "Cyranki"
Darz Bór!

3 maja 2011 roku w Łącku k. Pakości odbyły się VI Okręgowe Mistrzostwa w Strzelaniach Myśliwskich.
Nasze Koło Łowieckie reprezentowali:
Kol. Adam Karczewski
Kol. Józef Jabłoński
Kol. Przemysław Komorowski
W Klasie Powszechnej pierwsze miejsce zajął Kol. Adam Karczewski uzyskując łącznie 446 pkt.(260 w konkurecjach śrutowych i 186 w konkurencjach kulowych).
W klasie wielobój śrutowy reprezentacja naszego koła uplasowała się na trzeciej pozycji.

Składam serdeczne gratulacje reprezentantom naszego koła .
M. Ruchniak

Z roku na rok w naszym łowisku zmniejsza się radykalnie populacja bażantów, kuropatw , zajęcy i dzikiego królika. Trudno sobie wyobrazić pola i łąki w naszym obwodzie bez tych zwierząt.

Koło Łowieckie 151 „Lis” w Gniewkowie w 2010 roku przystąpiło do

„Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

W tym celu wybudowaliśmy dodatkową wolierę dla kuropatwy.

Od organizatora Programu otrzymaliśmy pod koniec minionego roku 250 kuropatw i 200 bażantów (w tym 100 sztuk zakupiliśmy z własnych środków).

Należy z zadowoleniem zauważyć, że przygotowane do wypuszczenia stado bażantów wzmocniły również koguty i kury pochodzące z hodowli prywatnych naszych myśliwych Kolegów: Tomasza Wesołka i Adama Karczewskiego.

Przetrzymywane w wolierze kuropatwy i bażanty wymagały troskliwej opieki, codziennie doglądał ich Kolega Józef Jabłoński.

Ptactwo, o którym mowa, w okresie wczesnowiosennym zasiliło nasze łowisko.

Dla wszystkich członków Koła najważniejszym zadaniem jest ochrona przed drapieżnikami.

„Program Odbudowy Populacji...” będzie kontynuowany w roku bieżącym i oprócz bażanta i kuropatwy łowisko zasilone będzie kilkudziesięcioma królikami.

Okres wiosenny sprzyja także akcji nasadzeń drzew i krzewów na nieużytkach i w śródpolnych remizach. Myśliwi koła zadania te realizowali z dużym zaangażowaniem na terenie naszego łowiska.

Wszystkim Kolegom bezpośrednio zajmującym się reintrodukcją w naszym łowisku, w imieniu Zarządu Koła, serdecznie dziękuję.

(Prezes Koła 151”Lis” – Mieczysław Ruchniak)

Koło łowieckie 151 „ Łis” w Gniewkowie

zakończyło sezon łowiecki 2010/2011 polowaniem w dniu 05 lutego 2011roku.

Przed domkiem myśliwskim w Suchatówce na zbiórkę stawili się myśliwi i zaproszeni goście . Zebranych powitał Łowczy KŁ kol. – Józef Jabłoński .Prowadzącym polowanie był kol. Mieczysław Ruchniak – Prezes KŁ. Przed wyruszeniem w łowisko ślubowanie złożyli niezrzeszeni członkowie PZŁ Kol.Kol.:

Anna Majewska

Hilary Jaworski.

Polowano na bażanty-koguty i lisy. Z myśliwymi współpracowały psy myśliwskie prowadzone przez:

Kol. Andrzeja Frankowskiego

Kol. Jarosława Lewandowskiego.

Myśliwym sprzyjała pogoda. Po kilku pędzeniach wróciliśmy do bazy, którą od wielu lat jest posadowiony na skraju lasu domek myśliwski w miejscowości Suchatówka.

Pokot stanowiło 20 upolowanych kogutów. Królem polowania została Kol. Anna Majewska, która upolowała trzy bażanty. Piękny medal, przy dźwiękach sygnałówek myśliwskich, Królowi Polowania, Kol. Ani, wręczył Łowczy Koła – Józef Jabłoński. Zakończenie polowania poprzedziło pasowanie na myśliwych Kol. Anny i Kol. Hilarego.

Prowadzący polowanie, w tym wypadku Prezes KŁ, Kol. Mieczysław zaprosił wszystkich uczestników łowów na biesiadę myśliwską, której głównym daniem była ”jajecznica Prezesa”, którą osobiście przygotowywał Kol. Ruchniak. Oprawę artystyczną zapewnili sygnaliści: Kol.,Kol.: Jarek Lewandowski i Tomasz Wesołek.

Biesiadzie myśliwskiej towarzyszyła wspaniała, koleżeńska atmosfera , a ciepło i dużo miejsca przy stole zapewnił nam Kol. Henryk Maciejczyk, udostępniając nam w tym celu odpowiednie pomieszczenia w swoim zakładzie za co mu serdecznie dziękujemy-Darz Bór.