Back to Top

Lis

Koło łowieckie nr 151 w Gniewkowie

Lis

W sobotę 3 czerwca wspólnie z Kołem nr 47 Diana zorganizowaliśmy piknik dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Kostrzewskiego w Gąskach, Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach, a także dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie, która w tym roku w imprezie wzięła udział po raz pierwszy. Spotkanie rozpoczęło się na obelisku w podgniewkowskim lesie, gdzie p. Aleksander Pułaczewski wygłosił mowę patriotyczną przedstawiając młodzieży historię tego miejsca. Wystąpienie wywarło duże wrażenie na słuchaczach. Po zapaleniu zniczy, wszyscy udali się do domku myśliwskiego Koła nr 47 Diana w Dąblinie. W tym miejscu kol. Aleksandra Szulc wygłosiła dzieciom prelekcję o łowiectwie, poinstruowała, jak powinno się zachowywać w lesie oraz jakie zagrożenia mogą w nim spotkać człowieka. Następnie odbył się konkurs wiedzy myśliwsko-przyrodniczej, po którym chętni mogli postrzelać z wiatrówki i z łuku pod okiem kol. Tomka Wesołka. W międzyczasie w eterze wybrzmiewały sygnały łowieckie odgrywane na rogach przez sygnalistów. Spotkanie, w którym udział brało ok. 100 uczniów, uświetniła wizyta Burmistrza Miasta i Gminy Gniewkowo p. Adama Roszaka. Na smakoszy czekały kiełbasy z grilla i drożdżówki. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Cieszy fakt, że dzieci nie nudziły się ani przez moment.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem kolegów z Koła nr 47 Diana za udostępnienie domku myśliwskiego i za wspólną inicjatywę. Dziękujemy p. Aleksandrowi Pułaczewskiemu za lekcję patriotyzmu, kol. Aleksandrze Szulc za prezenty i wsparcie pedagogiczne, firmie 5 x M za słodkości oraz MGOKSiR w Gniewkowie za wypożyczenie krzeseł i nagłośnienia.

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom ze wszystkich trzech szkół.

Jarek Lewandowski i Mietek Ruchniak. Darz Bór

Link do relacji ze spotkania na stronie internetowej SP w Tupadłach

Galeria