Postulaty naszego protestu:

1. Odejście od tzw. „zielonej polityki” i nakładania ideologicznie motywowanych ograniczeń na gospodarkę łowiecką i rolną.

2. Przekazanie łowiectwa pod nadzór ministerstwa rolnictwa dla pełnego uznania ścisłych związków pomiędzy gospodarką łowiecką i rolną.

3. Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie listy gatunków łownych, zapewniających powrót na listę zwierząt łownych gatunków, których poziom populacji nie wymaga dalszej ochrony.

4. Pełne uznanie gospodarczej, przyrodniczej i kulturowej funkcji łowiectwa i roli myśliwych w zrównoważonym zarządzaniu i wykorzystaniu odnawialnych zasobów przyrodniczych.

5. Wypracowanie systemu łatwego i taniego dostępu do dziczyzny lokalnym odbiorcom poprzez usunięcie obecnych barier administracyjnych.

 

Wspólna Sprawa to nie jest działanie jednorazowe albo krótkookresowe. Budujemy strukturę i wynajdujemy ludzi gotowych do działania. Drabinka jest kilkupoziomowa. Jako komitet protestowy - koordynujemy przedstawicieli regionalnych - czyli Was. Wy schodzicie dalej do poziomu powiatów albo gmin. Powołujecie koordynatorów którzy tam się wyłonią. W ten sposób każdy pracuje z kilkudziesięcioma osobami które zna, a nie z kilku tysiącami nad którymi trudno zapanować. Nie wszyscy zostaną, nie wszystkim będzie się każdy podobał. To normalne. Gramy o gruby temat, więc niech spaja nas cel.


Pierwszy cel to bezpieczny, efektowny i efektywny udział w protestach 20 lutego. To dla nas wszystkich nowa formuła. Uczymy się razem. Pomagajcie sobie, dzielcie się wiedzą co wyszło, a co nie. Większość z nas to ludzie przedsiębiorczy - wykorzystujemy zasoby, które mamy, ale pamiętajcie że horyzont podstawowych działań to czerwiec - drugie z wyborów w tym roku, a czas planowanej pracy, w oparciu o sieć przepływu informacji i dyskusji - to lata.
Protestem 20 lutego aktywizujemy koleżeństwo, poznajemy się i poprawiamy relacje między sobą i z rolnikami, szukamy kontaktu z mediami, żeby było nas widać. Werbalizujemy nasz sprzeciw i dążymy do uwzględnienia strony społecznej w prowadzonych rozmowach.

Przygotowujemy protest centralny, może na 27 lutego - temat otwarty.