Prowadzący galę Tomasz Pinkowski członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy, zapoznał uczestników z przebiegiem uroczystości, na której zostały wręczone najwyższe odznaczenia łowieckie i wyróżnienia, przyznane myśliwym okręgu bydgoskiego w roku jubileuszu 95-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Koledze Prezesowi serdecznie Gratulujemy!