Back to Top

Lis

Koło łowieckie nr 151 w Gniewkowie

Lis

 

!!!  PILNE  !!!

 

W związku z trwającym protestem, dnia 6 marca 2024 o godzinie 11.00, przy budynku sejmu w Warszawie odbędzie się protest rolników, myśliwych, leśników i wszystkich innych grup sprzeciwiających się Zielonemu Ładowi.

Z ramienia Okręgu Koordynatorem akcji jest Aleksandra Szulc.

Chętnych do wzięcia udziału w proteście, który jest ostatnią szansą dla utrzymania zrównoważonego łowiectwa w Polsce, prosimy o kontakt z Łowczym naszego koła - Jarkiem Lewandowskim.

 

Są jeszcze wolne miejsca w autokarze, którzy wyjedzie z Ciechocinka oraz Włocławka.

Jedzie też autobus ze Żnina i zatrzymuje się w Inowrocławiu. Jeszcze są wolne miejsca.

 

Koszt wyjazdu od 70-100 zł/osobę.

Jeśli ktoś chce jechać własnym samochodem, dostępnych jest 3000 miejsc parkingowych na Stadionie Narodowym.

 

Parking dla myśliwych jest darmowy!!

17.02.24 odbyło się ostatnie polowanie w tym sezonie. Na zbiórkę przybyło 16 myśliwych, w tym kilku gości. Pogoda tylko dobra. Mimo to udało nam się pozyskać dwa lisy i dwa koguty. Królem polowania został Jurek Grochalski - gość, a vice Jarek Lewandowski. Pudlarzy było wielu. Królem lisiarzy za miniony sezon został Artur Jabłoński z wynikiem 27 lisów i 3 jenoty, vice Jarek Łuczak 8 lisów i 2 jenoty, trzecie miejsce, to 5 lisów. Pokot przygotowano u kol. Mariana Torby. Przybyli na niego kol. Mietek oraz Heniu z Jankiem. Prezes Tomek podziękował kolegom za obecność na polowaniach zbiorowych. Podziękował sygnalistom za oprawę muzyczną. Podziękował też łowczemu za organizację polowań, dobrą organizację życia koła. Trzeba podziękować jeszcze naszym sponsorom, którzy uświetnili nasze polowania: Oli Szulc, Heniowi Maciejczykowi, Rafałowi Głosowi, Jankowi Dąbrowskiemu, Adamowi Karczewskiemu. Michałowi Wróblewskiemu za opiekę nad domkiem myśliwskim, a stażystce Kamili za duże zaangażowanie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że strona internetowa koła jest prowadzona w miarę na bieżąco. Szczególne podziękowania od Zarządu Koła dla Agnieszki i Mariana Torby.

Jarek Lewandowski

 

 

Postulaty naszego protestu:

1. Odejście od tzw. „zielonej polityki” i nakładania ideologicznie motywowanych ograniczeń na gospodarkę łowiecką i rolną.

2. Przekazanie łowiectwa pod nadzór ministerstwa rolnictwa dla pełnego uznania ścisłych związków pomiędzy gospodarką łowiecką i rolną.

3. Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie listy gatunków łownych, zapewniających powrót na listę zwierząt łownych gatunków, których poziom populacji nie wymaga dalszej ochrony.

4. Pełne uznanie gospodarczej, przyrodniczej i kulturowej funkcji łowiectwa i roli myśliwych w zrównoważonym zarządzaniu i wykorzystaniu odnawialnych zasobów przyrodniczych.

5. Wypracowanie systemu łatwego i taniego dostępu do dziczyzny lokalnym odbiorcom poprzez usunięcie obecnych barier administracyjnych.

 

Wspólna Sprawa to nie jest działanie jednorazowe albo krótkookresowe. Budujemy strukturę i wynajdujemy ludzi gotowych do działania. Drabinka jest kilkupoziomowa. Jako komitet protestowy - koordynujemy przedstawicieli regionalnych - czyli Was. Wy schodzicie dalej do poziomu powiatów albo gmin. Powołujecie koordynatorów którzy tam się wyłonią. W ten sposób każdy pracuje z kilkudziesięcioma osobami które zna, a nie z kilku tysiącami nad którymi trudno zapanować. Nie wszyscy zostaną, nie wszystkim będzie się każdy podobał. To normalne. Gramy o gruby temat, więc niech spaja nas cel.


Pierwszy cel to bezpieczny, efektowny i efektywny udział w protestach 20 lutego. To dla nas wszystkich nowa formuła. Uczymy się razem. Pomagajcie sobie, dzielcie się wiedzą co wyszło, a co nie. Większość z nas to ludzie przedsiębiorczy - wykorzystujemy zasoby, które mamy, ale pamiętajcie że horyzont podstawowych działań to czerwiec - drugie z wyborów w tym roku, a czas planowanej pracy, w oparciu o sieć przepływu informacji i dyskusji - to lata.
Protestem 20 lutego aktywizujemy koleżeństwo, poznajemy się i poprawiamy relacje między sobą i z rolnikami, szukamy kontaktu z mediami, żeby było nas widać. Werbalizujemy nasz sprzeciw i dążymy do uwzględnienia strony społecznej w prowadzonych rozmowach.

Przygotowujemy protest centralny, może na 27 lutego - temat otwarty.