W dniu 03.06.2023 r. w domku myśliwskim Koła Łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie odbyło się Walne Zgromadzenie 
sprawozdawczo-wyborcze. Na zgromadzenie przybyło 21 członków koła i 1 rezydent.

W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy skład Zarządu Koła i Komisji rewizyjnej.
Z funkcji Prezesa i Łowczego koła ze względu na stan zdrowia zrezygnowali: kol. Mieczysław Ruchniak i kol. Józef Jabłoński.
Za długoletnią pracę w Zarządzie otrzymali podziękowania i symboliczne upominki.

Wybrano nowy Zarząd koła w składzie:
Prezes: kol. Tomasz Wesołek
Łowczy: kol. Jarosław Lewandowski
Skarbnik: kol. Artur Jabłoński
Sekretarz: kol. Jan Dąbrowski

Wybrano też nową Komisję rewizyjną w skład, której weszli:
Przewodniczący: kol. Henryk Maciejczyk
Członek: kol. Adam Karczewski
Członek: kol. Jarosław Łuczak

Delegatem na Okręgowy Zjazd został kol. Prezes Tomasz Wesołek.