17.09.2023 roku w Myślęcinku odbyły się obchody Uroczystości 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego i Hubertusa Bydgoskiego 2023.

Nasze koło brało udział w tym wydarzeniu. Wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie: Marian Torba; Rafał Głos; Jan Dąbrowski.

Ogłoszony został konkurs na najlepsze stoisko myśliwskie i prezentację koła. Członkowie koła licznie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Wspólnymi siłami powstała bogata ekspozycja w skład, której wchodziły: Trofea łowieckie, rękodzieło myśliwskie Karola Karczewskiego, Kronika koła Alojzego Wesołka, wyroby z dziczyzny (dzik, sarna, bóbr i zając) przygotowane przez Rafała Głosa. Największe podziękowania kierujemy dla naszych żon i dzieci, które swym zaangażowaniem i poświęceniem zachwyciły Jury konkursu. Przy naszym stoisku były też grane sygnały myśliwskie oraz muzyka myśliwska zaprezentowana przez Jarka i Tomka. W wyniku wspólnych starań zdobyliśmy pierwsze miejsce oraz voucher na kwotę 2.500,00 PLN. Za pomoc i zaangażowanie chcemy jeszcze raz podziękować wszystkim biorącym udział przy organizacji stoiska.

Tak uczciliśmy 100-lecie PZŁ i Hubertusa Bydgoskiego.

To wszystko na chwałę Polskiego Łowiectwa.

Darz Bór